اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

چهار شنبه 1399/3/7 ساعت 17:34

اخبار

عملیاتی شدن آئین نامه نظام پیشنهادهای شهرداری رشت

      فاطمه مهاجر مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود:  نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام‌های مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی س

بازنگری روش اجرایی مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

          رئیس اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود: از آنجا که بازنگری و بهبود مستمر فرایندها از وظایف و ماموریت های

رئیس اداره تشکیلات، ارزیابی عملکرد و بهبود روشهای مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت از بازطراحی در ساختار سازمانی شهرداری رشت خبر داد

          صدیقه غلامی (رئیس اداره تشکیلات، ارزیابی عملکرد و بهبود روشهای مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت) با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف متناسب سازی

آرشیو اخبار

گالری