اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

جمعه 1399/12/8 ساعت 19:57

اخبار

تدوین و ابلاغ تعداد 8 روش اجرایی و دستورالعمل جدید در مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

    رئیس اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت اعلام کرد: در راستای استاندارد سازی فرایند های شهرداری رشت تعداد 8 روش اجرایی و دستورالعمل جدید در حوزه های مختلف مدیری

نصب منشور حقوق شهروندی در شهرداری رشت

      فاطمه مهاجر مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت از تدوین و نصب منشورحقوق شهروندی در ساختمان مرکزی ، مناطق و سازمان های زیر مجموعه شهرداری رشت خبر داد: مهاجر افزود تدو

شرکت کارشناس حوزه بهبود روشها در جلسات بررسی قابلیت های فنی شرکت های پیشرو در زمینه ارائه نرم افزارهای مدیریت جامع منابع انسانی و اتوماسیون اداری

      با توجه به تغییرات و گسترش حوزه های فعالیت و ساختار سازمانی شهرداری رشت  و اهمیت الکترونیکی نمودن فرایندهای سرمایه انسانی جهت رفع نیازهای حوزه های مختلف شهرداری به&n

آرشیو اخبار

گالری