اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 11:03

تماس با اداره

شماره تماس33665406 013  داخلی 240
شماره فکس33666208  013
آدرس: رشت میدان گیل، ساختمان مرکزی شهرداری رشت، طبقه سوم، دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت،
ایمیل:rpc@rasht.ir