اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 10:11

کارشناسان

 

 نام و نام خانوادگی :


امیرمحمد بهرامی

رشته تحصیلی:جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سال ورود به شهرداری رشت: 1392

سوابق:

  • متصدی بهره برداری از تصفیه خانه آب تهرانپارس
  • کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان شهریار
  • کارشناس بهداشت محیط بیمارستان آپادانا تهران
  • کارشناس خدمات شهری منطقه 5 شهرداری رشت
  • مسئول روابط عمومی منطقه 5 شهرداری رشت
  • کارشناس ایمنی و بهداشت محیط سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت
  • کارشناس تشکیلات ، بهبود روشها و تحلیل سیستم های مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت