اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

دوشنبه 1399/10/29 ساعت 06:37

مستندات سیستم مدیریت کیفیت

انواع: همه روش اجرایی آئین نامه دستورالعمل فرم قوانین و بخشنامه