اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 09:07

مستندات سیستم مدیریت کیفیت

انواع: همه روش اجرایی آئین نامه دستورالعمل فرم قوانین و بخشنامه