اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 10:13

نظام پیشنهادات

1- آئین نامه نظام پیشنهادهای شهرداری رشت

2- فرم ارائه پیشنهاد

3- عناوین پیشنهادات پذیرفته شده:

- طرح اهدای کتاب و منابع علمی به کتابخانه شهرداری رشت

- ساماندهی و آرام‌سازی خیابان دکتر حشمت به شیوه نوین

- تجهیز سرویس‌های بهداشتی عمومی به صندلی کودک

- بررسی، استقرار و بهره برداری از سامانه های AVL در خودروهای امدادی و خدماتی

- ایجاد درآمد از طریق دستگاه های کارتخوان در بازارچه‌ها

- راه‌اندازی تلفن گویا در ساختمان مرکزی شهرداری رشت