اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                                       به پورتال اطلاع رسانی اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت خوش آمدید.

دوشنبه 1399/10/29 ساعت 07:27

شرح وظایف و نمودار سازمانی

نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

                                                                         

     

 نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه

                

 نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت سرمایه انسانی  

 نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت نوسازی و تحول اداری

 


نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

           

 نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت کنترل ترافیک

                    

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

         

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت مطالعات فنی،عمرانی و ترافیک شهری

           نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک

 


نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت خدمات شهری

 

           

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

                    

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

 


نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری

 

           

نمودار سازمانی و شرح وظایف اداره کمیسیون ماده صد

                    

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز

         

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری

 


نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادی

 

           

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت امور مالی و ادارات زیرمجموعه آن

                    

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت تشخیص و وصول درآمد

        

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت املاک و مستغلات

 

نمودار سازمانی و شرح وظایف دفتر شهردار    

  نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت شهردار و شورای اسلامی شهر

نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت حقوقی

 نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت حراست

نمودار و شرح مظایف مدیریت حسابرسی

نمودار و شرح وظایف حوزه مدیریت بازرسی

 نمودار و شرح وظایف مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

 


 

نمودار سازمانی و شرح وظایف شهرداران مناطق

           

نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه

                    

نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت خدمات شهری منطقه

         

نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری منطقه

          نمودار سازمانی و شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادی منطقه
          نمودار سازمانی و شرح وظایف اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه

 


نمودار سازمانی و شرح وظایف نواحی

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان عمران و بازآفرینی

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان تفصیلی  فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان تفصیلی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

نمودار سازمانی و شرح وظایف ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

نمودار سازمانی و شرح وظایف سیما منظر فضای سبز شهری

نمودار سازمانی و شرح وظایف سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت آرامستانها

نمودار سازمانی و شرح وظایف مدیریت پسماند